2018

Festival kamerne muzike, Novi Sad
13-16. septembar 2018. godine

Koncert otvaranja 1. Festivala kamerne muzike
četvrtak, 13. septembar 2018. godine, 20.21h, Sinagoga, Novi Sad
Festivalski kamerni orkestar (Srbija)
dirigent: Đanluka Marčano (Italija)
solista: Mario Stefano Pjetrodarki – bandoneon (Italija)

petak, 14. septembar 2018. godine, 20.21h, Galerija Matice srpske, Novi Sad
Luiza Selo – flauta (Italija)
Аtanor kvartet gitara (Italija) Marija Frančeska Arčidijakono, Elizabeta Bondi, Mario Miloza, Fulvio Sain
gošća koncerta: Ksenija Mijatović Korom – flauta (Srbija)

subota, 15. septembar 2018. godine, 19.00h, Galerija Matice srpske, Novi Sad
duo El Tan(g)o (Italija)
Mario Stefano Pjetrodarki – bandoneon
Luca Lučini – gitara

Koncert zatvaranja 1. Festivala kamerne muzike
nedelja, 16. septembar 2018. godine, 20.21h, Gradska kuća, Novi Sad
Novosadski duvački kvintet (Srbija)
Ksenija Mijatović Korom – flauta
Veronika Antunović – oboa
Kristijan Boroš – klarinet
Goran Marinković – fagot
Mirko Marić – horna
Sanja Lukovac – klavir (Srbija)