2018

Festival kamerne muzike, Novi Sad
13-16. septembar 2018. godine

Koncert otvaranja 1. Festivala kamerne muzike
Četvrtak, 13. septembar 2018. godine, 20.21 časova, Sinagoga, Novi Sad
Festivalski kamerni orkestar (Srbija)
dirigent: Đanluka Marčano (Italija)
solista: Mario Stefano Pjetrodarki – bandoneon (Italija)

Petak, 14. septembar 2018. godine, 20.21 časova, Galerija Matice srpske, Novi Sad
Luiza Selo – flauta (Italija)
Аtanor kvartet gitara (Italija) Marija Frančeska Arčidijakono, Elizabeta Bondi, Mario Miloza, Fulvio Sain
gošća koncerta: Ksenija Mijatović Korom – flauta (Srbija)

Subota, 15. septembar 2018. godine, 19.00 časova, Galerija Matice srpske, Novi Sad
duo El Tan(g)o (Italija)
Mario Stefano Pjetrodarki – bandoneon
Luca Lučini – gitara

Koncert zatvaranja 1. Festivala kamerne muzike
Nedelja, 16. septembar 2018. godine, 20.21 časova, Gradska kuća, Novi Sad
Novosadski duvački kvintet (Srbija)
Ksenija Mijatović Korom – flauta
Veronika Antunović – oboa
Kristijan Boroš – klarinet
Goran Marinković – fagot
Mirko Marić – horna
Sanja Lukovac – klavir (Srbija)