2019

Festival kamerne muzike, Novi Sad
09-15. septembar 2019. godine

Oskar u Novom Sadu
ponedeljak, 09. septembar 2019. godine, 20:21h, Galerija Matice srpske, Novi Sad
Mario Stefano Pjetrodarki – bandoneon (Italija)
Kaled Muzanar – klavir (Liban)
Đanluka Marčano – klavir, dirigent (Italija)
Festivalski gudački kvintet (Srbija)
Vladimir Ćuković – violina
Bojan Glušica – violina
Boris Brezovac – viola
Marko Miletić – violončelo
Milan Milanov – kontrabas

Mladi talenti
utorak, 10. septembar 2019. godine, 20:21h, Gradska kuća, Novi Sad
Trio „Reformed” (Srbija)
Trio „Amoroso” (Srbija)
Trio „Capriccio” (Srbija)
Trio „Artistico” (Srbija)

Saxtet
četvrtak, 12. septembar 2019. godine, 20:21h, Galerija Matice srpske, Novi Sad
Gaetano Di Bako – saksofon (Italija)
Novosadski duvački kvintet (Srbija)
Ksenija Mijatović Korom – flauta
Veronika Antunović Marić – oboa
Kristijan Boroš – klarinet
Goran Marinković – fagot
Mirko Marić – horna

New Trinity Baroque
petak, 13. septembar 2019. godine, 20:21h, Gradska kuća, Novi Sad
Ansambl „New Trinity Baroque” (Srbija)
Radoslava Vorgić – sopran
Dragana Popović – mecosopran
Karolina Beter – blok i traverzo flauta
Srđan Stanić – viola da gamba i barokno violončelo
Predrag Gosta – čembalo, orgulje i umetničko vođstvo

The best of Novi Sad
nedelja, 15. septembar 2019. godine, 20:21h, Galerija Matice srpske, Novi Sad
Gudački kvartet „TAJJ” (Srbija)
Aleksandra Krčmar Ćulibrk – violina
Jovanka Mazalica – violina
Jelena Filipović – viola
Timea Kalmar – violončelo
Rita Kinka – klavir (Srbija)