2020

Festival kamerne muzike, Novi Sad
10-15. septembar 2020. godine

Koncert otvaranja 3. Festivala kamerne muzike
Autorsko veče Aleksandre Vrerbalov
četvrtak, 10. septembar 2020. godine, 20.00h, Kulturna stanica Svilara, Novi Sad
Novosadski duvački kvintet (Srbija)
Ksenija Mijatović Korom – flauta
Veronika Antunović Marić – oboa
Kristijan Boroš – klarinet
Goran Marinković – fagot
Mirko Marić – horna
Festivalski gudački kvartet (Srbija)
Bojan Glušica – violina
Marta Dragaš – violina
Ana Klem Aksentijević – viola
Marko Miletić – violončelo
Emina Elor – narator (Srbija)
Aleksandar Đermanović – klavir (Srbija)
Jelena Končar – mecosopran (Srbija)
Danijela Kličković – moderator (Srbija)
Andrea Solinas – dirigent (Italija)

Mladi talenti
petak, 11. septembar 2020. godine, 20.00h, Kulturna stanica Svilara, Novi Sad
Trio „Reformed” (Srbija)
Trio „Rota” (Srbija)
Trio „Da Capo” (Srbija)
Trio „Fiori” (Srbija)
Trio “P Piccolo” (Srbija)
Ansambl “Flautissimo” (Srbija)
Duo “Kvintesencija” (Srbija)
Kvintet “No. V” (Srbija)

Novosadski duvački kvintet
ponedeljak, 14. septembar 2020. godine, 20.00h, Kulturna stanica Eđšeg, Novi Sad
Novosadski duvački kvintet (Srbija)
Ksenija Mijatović Korom – flauta
Veronika Antunović Marić – oboa
Kristijan Boroš – klarinet
Goran Marinković – fagot
Mirko Marić – horna

Koncert zatvaranja 3. Festivala kamerne muzike
Belgrade Soul Sextet
utorak, 15. septembar 2020. godine, 20.00h, Kulturna stanica Eđšeg, Novi Sad
Belgrade Soul Sextet (Srbija)
Nikola Mijajlović – truba
Nenad Ljubenović – harmonika
Stevan Bata Kovačević – kontrabas
Bojan Mladenović – klavir
Dmitri Ivanilov – bubanj
Nikola Krasnjuk – perkusije
Jelena Jakovljević – vokal