2019

Festival kamerne muzike, Novi Sad
9-15. septembar 2019. godine

Koncert otvaranja 2. Festivala kamerne muzike
Oskar u Novom Sadu
Ponedeljak, 9. septembar 2019. godine, 20.21 časova, Galerija Matice srpske, Novi Sad
Mario Stefano Pjetrodarki – bandoneon (Italija)
Kaled Muzanar – klavir (Liban)
Đanluka Marčano – klavir, dirigent (Italija)
Festivalski gudački kvintet (Srbija)
Vladimir Ćuković – violina
Bojan Glušica – violina
Boris Brezovac – viola
Marko Miletić – violončelo
Milan Milanov – kontrabas

Mladi talenti
Utorak, 10. septembar 2019. godine, 20.21 časova, Gradska kuća, Novi Sad
Trio „Reformed” (Srbija)
Trio „Amoroso” (Srbija)
Trio „Capriccio” (Srbija)
Trio „Artistico” (Srbija)

Saxtet
Četvrtak, 12. septembar 2019. godine, 20.21 časova, Galerija Matice srpske, Novi Sad
Gaetano Di Bako – saksofon (Italija)
Novosadski duvački kvintet (Srbija)
Ksenija Mijatović Korom – flauta
Veronika Antunović Marić – oboa
Kristijan Boroš – klarinet
Goran Marinković – fagot
Mirko Marić – horna

New Trinity Baroque
Petak, 13. septembar 2019. godine, 20.21 časova, Gradska kuća, Novi Sad
Ansambl „New Trinity Baroque” (Srbija)
Radoslava Vorgić – sopran
Dragana Popović – mecosopran
Karolina Beter – blok i traverzo flauta
Srđan Stanić – viola da gamba i barokno violončelo
Predrag Gosta – čembalo, orgulje i umetničko vođstvo

Koncert zatvaranja 2. Festivala kamerne muzike
The best of Novi Sad
Nedelja, 15. septembar 2019. godine, 20.21 časova, Galerija Matice srpske, Novi Sad
Gudački kvartet „TAJJ” (Srbija)
Aleksandra Krčmar Ćulibrk – violina
Jovanka Mazalica – violina
Jelena Filipović – viola
Timea Kalmar – violončelo
Rita Kinka – klavir (Srbija)