2021

Festival kamerne muzike, Novi Sad
16-21. septembar 2021. godine

Koncert otvaranja 4. Festivala kamerne muzike 
Winds&Strings
Četvrtak, 16. septembar 2021. godine, 20.00 časova, Kamerna scena, Srpsko narodno pozorište, Novi Sad
Novosadski duvački kvintet (Srbija)
Ksenija Mijatović Korom – flauta
Veronika Antunović Marić – oboa
Kristijan Boroš – klarinet
Goran Marinković – fagot
Mirko Marić –  horna
Gudači Orkestra Opere Srpskog narodnog pozorišta (Srbija)
Bojan Glušica – violina
Marta Dragaš – violina
Ana Klem Aksentijević – viola
Kristof Jan – violončelo
Siniša Mazalica – kontrabas

Duo flauta i kontrabas
Petak, 17. septembar 2021. godine, 20.00 časova, Kulturna stanica Eđšeg, Novi Sad
Ljubiša Jovanović – flauta (Srbija)
Stevan Jovanović – kontrabas (Srbija)

Mladi talenti 1
Subota, 18. septembar 2021. godine, 20.00 časova, Kulturna stanica Svilara, Novi Sad
Trio „Lumino” (Srbija)
Trio „Aristo” (Bosna i Hercegovina)
Trio „Klarinet, violina i klavir” (Bosna i Hercegovina)
Gudački kvartet “Meraki” (Srbija)
Kvartet “Pneuma” (Srbija)

Trio horna, violina i klavir
Nedelja, 19. septembar 2021. godine, 20.00 časova, Kulturna stanica Svilara, Novi Sad
Igor Lazić – horna (Srbija)
Jelena Dimitrijević – violina (Srbija)
Marko Bogdanović – klavir (Srbija)

Mladi talenti 2
Ponedeljak, 20. septembar 2021. godine, 20.00 časova, Kulturna stanica Svilara, Novi Sad
Duo „Take Two” (Srbija)
Trio „Da Capo” (Srbija)
Trio „Fiori” (Srbija)
Duo “Speranza” (Srbija)
Trio “Passion” (Srbija)
Trio “Kolmas” (Srbija)
Duvački kvintet “NNNEM” (Srbija)

Koncert zatvaranja 4. Festivala kamerne muzike
Kamerata Novi Sad
Utorak, 21. septembar 2021. godine, 20.00 časova, Kamerna scena, Srpsko narodno pozorište, Novi Sad
Kamerata Novi Sad (Srbija)
Marko Miletić – umetnički direktor
Robert Lakatoš – koncertmajstor
solisti:
Robert Lakatoš – violina (Srbija)
Marta Dragaš – violina (Srbija)
Mina Đekić – violina (Srbija)
Aleksandra Dragutinović – violina (Srbija)

Putovanje sa dirigentom
Predavanje o operi, dirigentskom pozivu i još ponešto…
Sreda, 29. septembar 2021. godine, 19.30 časova, Muzička škola “Isidor Bajić” Novi Sad
Andrea Solinas – dirigent, klavir (Italija)
Sonja Šarić – sopran (Srbija)
Ksenija Mijatović Korom – flauta (Srbija)
Veronika Antunović Marić – oboa (Srbija)