Novosadski duvački kvintet

Novosadski duvački kvintet
Koncert povodom 10. rođendana ansambla

Ponedeljak, 14.09.2020. 20:00h

Kulturna stanica Eđšeg, Novi Sad

Novosadski duvački kvintet (Srbija)

Ksenija Mijatović Korom – flauta
Veronika Antunović Marić – oboa
Kristijan Boroš – klarinet
Goran Marinković – fagot
Mirko Marić – horna

Program: Rossini, Briccialdi, Ligeti, Hindemith

www.nswindquintet.com

Ulaz je slobodan.